Početak

Folklore Ensemble of Brod
Nazad
:::: Sekcije ::::
Naprijed
Tamburaška sekcija
Ovo je sekcija koja svakome ansamblu daje vrlo značajnu potporu, te svojom kvalitetom najizravnije utiče na kvalitetu cijeloga ansambla. Folklorni ansambl Broda redovno ima oko 25 tamburaša, koji, sukladno svojim uzrastima, služe kao glazbena pratnja plesnim ansamblima. Pored glazbene pratnje plesnih točaka, tamburaši vježbaju i izvode samostalne instrumentalne točke, te služe kao glazbena pratnja pjevačkim skupinama.
Za vježbanje i izvođenje programa sekcija ima na raspolaganju pedesetak glazbenih instrumenata, koji su vlasništvo Folklornog ansambla Broda. Njihove se probe održavaju tri puta tjedno i to jedanput sa plesnim ansamblima, a dva puta izdvojeno na samostalnim tamburaškim probama. Prestankom aktivnog članstva u Folklornom ansamblu Broda, tamburaši obično osnivaju male tamburaške sastave (5 do 7 članova) i nastavljaju se samostalno baviti glazbom usavršavajući stečena znanja u Folklornom ansamblu Broda.
Stručni voditelj Tamburaške sekcije je Nikola Novosel.
Tamburaši 1
Tamburaška sekcija
Tamburaši 2
Tamburaška sekcija
Tamburaši 3
Tamburaška sekcija
Tamburaši 4
Tamburaška sekcija
Folklorni ansambl Broda/Folklore Ensemble of Brod
Radnički trg 5, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, Tel./fax: +385 35 445 801 Mob: +385 98 340 250
© Copyright FAB 2004 All rights reserved - Produced & Designed by InteS