Početak

Folklore Ensemble of Brod
Nazad
:::: Reprezentativni plesni folklorni ansambl ::::
Naprijed
Plesovi i pjesme Brodskog posavlja
Programi ovoga ansambla se temelje prvenstveno na Pjesmama i plesovima Brodskog posavlja. Posebno se njeguje slavonsko stilsko pjevanje, ples i bogata slavonska narodna nošnja, te svirka na tradicijskim instrumentima ovoga kraja.
Sve koreografije iz Brodskog posavlja je koreografirala Snježana Missoni, a glazbeno su ih obradili Nikola Novosel i Mihael Ferić.
Slavonsko 1
Plesovi i pjesme Brodskog posavlja
Slavonsko 2
Plesovi i pjesme Brodskog posavlja
Slavonsko 3
Plesovi i pjesme Brodskog posavlja
Slavonsko 4
Plesovi i pjesme Brodskog posavlja
Folklorni ansambl Broda/Folklore Ensemble of Brod
Radnički trg 5, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, Tel./fax: +385 35 445 801 Mob: +385 98 340 250
© Copyright FAB 2004 All rights reserved - Produced & Designed by InteS