Početak

Folklore Ensemble of Brod
Nazad
:::: Priznanja i uspjesi ::::
Naprijed
Priznanja i uspjesi Folklornog ansambla Broda
Za svoj višedecenijski uspješan rad i promicanje folklorne baštine u zemlji i svijetu ansambl je dobio niz priznanja koja su pohranjena u "dvorani za priznanja" u sjedištu ansambla.
O uspjesima u Hrvatskoj i inozemnim turnejama postoje mnogi zapisi u lokalnom i drugom tisku, diplome i priznanja koja se čuvaju kao poticaj generacijama koje dolaze.
U dvorani sa priznanjima značajno mjesto zauzimaju nagrade grada Broda, dodijeljene u više navrata, a vezano uz značajne obljetnice.
Priznanje 1
Priznanje 1
Priznanje 2
Priznanje 2
Priznanje 3
Priznanje 3
Priznanje 4
Priznanje 4
Priznanje 5
Priznanje 5
Folklorni ansambl Broda/Folklore Ensemble of Brod
Radnički trg 5, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, Tel./fax: +385 35 445 801 Mob: +385 98 340 250
© Copyright FAB 2004 All rights reserved - Produced & Designed by InteS