Početak

Folklore Ensemble of Brod
Nazad
:::: Sekcije ::::
Naprijed
Pjevačka sekcija
U ansamblu djeluju pjevačke skupine i to Ženska pjevačka skupina, muška i mješovita. Pjevanju se pridaje veliki značaj, naročito folklornom pjevanju. Već sa članovima Pripremnog ansambla se redovno vježba pjevanje na odvojenim pjevačkim probama. Sa članovima Reprezentativnog ansambla se vježba na zajedničkim pjevačkim probama (mješovito), te odvojeno muške i ženske pjevačke skupine.
Pjevanje dolazi do izražaja u pojedinim koreografijama (Slavonija, Međimurje, Prigorje…), te u međutočkama samostalno folklorno pjevanje bez i uz glazbenu pratnju, još su kao dio redovnog programa starogradske, domoljubne i duhovne pjesme. Folklorni ansambl Broda, otprilike svake tri godine izda jedan CD, te na taj način obilježi pjevačke mogućnosti određene generacije.
Stručni voditelj Pjevačke sekcije je Mirela Šprajc.
Pjevačka 1
Muška pjevačka skupina
Pjevačka 2
Solistica
Pjevačka 3
Ženska pjevačka skupina
Pjevačka 4
Muška pjevačka skupina
Folklorni ansambl Broda/Folklore Ensemble of Brod
Radnički trg 5, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, Tel./fax: +385 35 445 801 Mob: +385 98 340 250
© Copyright FAB 2004 All rights reserved - Produced & Designed by InteS