Početak

Folklore Ensemble of Brod
Nazad
:::: Plesni folklorni ansambli ::::
Naprijed
Dječji plesni folklorni ansambli
Dječji folklorni ansambli okupljaju djecu u dva uzrasta, i to Mlađi dječji folklorni ansambl, djeca od 5 do 7 godina, te Stariji dječji ansambl, djeca 8 do 12 godina. Program obadva dječja ansambla se zasniva na tradicijskim dječjim igrama i običajima svoga zavičaja, plesovima, kolima i pjesmama prilagođenim njihovim uzrastima.
Programi se izvode bez glazbene pratnje, ili uz glazbenu pratnju tradicijskih instrumenata (samica, gajde, tambure…). Članovi ovoga ansambla sudjeluju na Smotrama dječjeg folklora u Hrvatskoj, na Godišnjem i Božićnom koncertu Folklornog ansambla Broda, te u programima koji se priređuju za njihove roditelje. Redovne probe ovih ansambala se održavaju dva puta tjedno po jedan sat.
Stručni voditelj plesnih ansambala je Sanja Prebeg.
Dječji 1
Stariji
dječji plesni folklorni ansambl
Dječji 2
Mlađi
dječji plesni folklorni ansambl
Dječji 3
Mlađi
dječji plesni folklorni ansambl
Dječji 4
Mlađi
dječji plesni folklorni ansambl
Folklorni ansambl Broda/Folklore Ensemble of Brod
Radnički trg 5, HR-35000 Slavonski Brod, Croatia, Tel./fax: +385 35 445 801 Mob: +385 98 340 250
© Copyright FAB 2004 All rights reserved - Produced & Designed by InteS